Sağlık Birimi

İnsan sınanandır. Ve yokluk başlı başına bir imtihan sebebi. Kimseye götüremeyeceği yükü yüklemeyen Allah, insanı da dert ve hastalıkların olduğu bir hayatla sınıyor. Tüm yaşadıklarına sabırla karşılık verenler, dünyayı bir misafirhane görüp ukbâya sahih dertler biriktirenler elbette kazanacaklardır.. 

İlgilendiğimiz ailelerde sağlık sorunları yaşayan bilhassa muhacir misafirlerimizin bu topraklarda yabancılık hissetmemeleri için randevularını, tedavi planlarını düzenliyor ve hastanelerde refakat ediyoruz.. 

Yetimler Birimi

İnsan; eksikliğini hissettiği şeyin yetimidir. Kimi evlat yetimi, kimi anne yetimi, kimi de sevgi yetimi. Biyolojik bir varlık yetmez çoğu zaman. İyilik, merhamet gibi duygular kimseden esirgenmemelidir ki anlam bulsun. Hayatı iyiliğin rengiyle boyama derdinde olan bizler de yetim çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyoruz. Bazen birlikte hastaneye gidiyoruz. Bazen burs desteği veriyoruz. Diğer çocukların ulaşabildiği imkanları onlara da yaşatmak için, hayallerini ve rüyalarını gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz..