Sağlık Birimi

İnsan sınanandır. Ve yokluk başlı başına bir imtihan sebebi. Kimseye götüremeyeceği yükü yüklemeyen Allah, insanı da dert ve hastalıkların olduğu bir hayatla sınıyor. Tüm yaşadıklarına sabırla karşılık verenler, dünyayı bir misafirhane görüp ukbâya sahih dertler biriktirenler elbette kazanacaklardır.. 

İlgilendiğimiz ailelerde sağlık sorunları yaşayan bilhassa muhacir misafirlerimizin bu topraklarda yabancılık hissetmemeleri için randevularını, tedavi planlarını düzenliyor ve hastanelerde refakat ediyoruz..